Bài học giữa làm và thử.

huyhuy17

Câu chuyện tưởng chừng êm xuôi cho đến khi bạn phát hiện 1 lỗi, và lỗi đó dẫn đến một lỗi khác nữa, và khi bạn biết bạn sai, bạn sai cả 1 đống…

One Reply to “Bài học giữa làm và thử.”

  1. bài này con làm trên lớp rồi

Trả lời