Bài tập về nhà Quốc Bảo 04-08-2018

huyhuy17

1. Xây nhà theo cách slowmotion

2. Tạo con sông, và cầu gần ngôi nhà

3. Xây đường ray đi qua nhà và qua cây cầu

4. Xây ngôi nhà khác bên kia sông

5. Đưa đường ray đi từ ngôi nhà này sang ngôi nhà kia

6. Chỉnh lại ngôi nhà cho đẹp hơn

Trả lời