Level 5 Chiều thứ 7

huyhuy17

Thông tin server

Link slide: https://drive.google.com/file/d/1Ga0R9EoZctaiT5lrYM7UyLjOcAM9axOx/view?usp=sharing

Game server : 103.237.147.88:25567
Code server : 103.237.147.88:4713

File code thư viện

https://repl.it/@Quang_HuyHuy/lvl-5-thu-7

Bài tập về nhà:
1. Tham khảo thêm khái niệm về thành phố thông minh
2. Tìm hiểu một số mẫu nhà, công trình đẹp trong minecraft và xây dựng lại bằng code. (1-2 mẫu công trình):
– Trường học
– Công viên
– Siêu thị
– Chung cư

Trả lời