Link tải python

huyhuy17

Bộ cài Python

Link 1 :https://www.python.org/ftp/python/3.6.3/python-3.6.3.exe

Link 2 : https://www.python.org/ftp/python/3.5.1/python-3.5.1-amd64.exe

(Một số bạn dùng window đời thấp không cài được thì cài bản link 2 nhé )

Trả lời