Python Level 2 và một số note (16-02-2019)

huyhuy17

Link Repl

Link Phần api turtle https://docs.python.org/3.3/library/turtle.html?highlight=turtle#module-turtle

Bài tập về nhà buổi 2 23-02-2019 :

Dùng thư viện python turtle vẽ 2 hình sau và lưu thành hàm:

– Bông hoa

– Ngôi nhà

Chữa bài ngôi nhà

Note ôn luyện cho Trang :

 

danh_sach_sp = [
 ["Quan dui" , 3000 ],
 ["Quan bo" , 3000],
 ["Quan au" , 3000]]

Menu :
"""Hay nhap vao yeu cau cua ban
1.Hiển thị danh sách sản phẩm
2.Chọn sản phẩm (và nhập vào số lượng muốn mua , lưu thông tin vào hoá đơn)
3.In ra hoá đơn (và cho phép mua hàng lại với hoá đơn khác)
4.Kết thúc
"""
Hướng dẫn làm tiếp link

 

Ngày 02-03-2019

Hướng dẫn vẽ giao diện hiển thị câu chuyện https://repl.it/@Quang_HuyHuy/Demo-giao-dien-ke-chuyen?language=python_turtle&folderId=

Bài tập về nhà

vẽ màn hình như sau

Link hướng dẫn lần 1

*****

Ngay 09-03

Code demo
Các kiến thức cần nắm vững:
– Cách tạo danh sách
– Cách đọc ghi dữ liệu trong danh sách
– Ứng dụng quản lý học sinh
Link Luyện tập

Link hương dẫn

Ngày 17-03-2019

Bài về nhà

Một số nội dung lưu ý

 1. Viết phần mềm đoán số:
  1. Tạo ra một số ngẫu nhiên và lưu lại
  2. Cho người dùng nhập vào một số:
   1. Nếu số người dùng nhập vào đúng in ra câu chúc mừng chiến thắng
   2. Nếu người dùng nhập sai:
    1. Báo cho người chơi biết số họ nhập vào lớn hơn hoặc nhỏ hơn số đã nhập
    2. Nếu nhập quá 10 lần sẽ báo game over
 2. Viết phần mềm copy dữ liệu từ file này sang file kia
  1. Tạo 1 file tên là “file1.txt” với nội dung là một câu chuyện copy trên mạng về
  2. Dùng code python để copy nội dung từ “file1.txt” sang file tên là “chuyen_cuoi.txt”

 

Note bài học ngày 23 – 03 – 2019 Buổi 6

Tìm hiểu và ứng dụng của class trong python

Class là định nghĩa dối tượng

Đối tượng là thực thể

 

 

Link bài mẫu

Bài tập về nhà

 1. Tạo 1 class Employee (Nhân viên)
 2. Class nhân viên có các đặc điểm sau
  1. name (tên)
  2. age (tuổi)
  3. level (trình độ)điển
  4. company (công ty đang công tác)
  5. gender (giới tính)
  6. workingHour (thời gian đã làm) mặc định bằng 0
 3. Class có các hành động sau
  1. __init__ : cho phép người dùng nhập vào (thông qua hàm input) các thông tin sau name, age, level, gender,company
  2. working  : có tham chiếu  hour (giờ làm việc)  khi working được gọi thì workingHour tăng lên
  3. get_salary : Tính lương và in ra lương theo công thức workingHour *  5( đô la) * level ,  tuy nhiên với giới tính là nữ thì sẽ được công thêm 15( đô la) phụ cấp nuôi con
  4. show_info : Hiển thị tất cả thông tin của nhân viên
  5. get_reward : Hiển thị tiền thưởng , nếu nhân viên này làm trên 30h sẽ được thưởng 5% lương, và nếu đang làm cho công ty “VIP COMPANY”  thì sẽ được thưởng 20 (đô la)
  6. get_money : In ra tất cả tiền mà người đó có thể có bao gồm (lương + thưởng)
  7. input  :  Cho phép cập nhật thông tin cơ bản name, age, level, gender,company bằng cách input
 4. Tạo đối tượng từ class và chạy từng tính năng

Link  https://repl.it/@Quang_HuyHuy/GrizzledContentVirtualmachine?live=s08qFrnWC7Aipw

 

Danh sách các dự án

Trang : Từ  điển

Trung Đức : Xổ số

Tuệ anh : Điểm danh

MInh Đăng : Quản lý lớp học

Hoàng Minh + Mạnh Linh : Đố vui

Phúc : trò chơi cá lớn  ăn cá bé

Bài tập về : Làm slide giới thiệu dự án

https://repl.it/@Quang_HuyHuy/diem-danh

CODE MẪU BẤM LINK ĐỂ VÀO REPL , CHẠY ONLINE ĐƯỢC

Link nộp bài 

One Reply to “Python Level 2 và một số note (16-02-2019)”

 1. hello

Trả lời