Python level 5 Chiều chủ nhật

huyhuy17

Buổi 1

Link code mẫu và các thư viện:
https://repl.it/@Quang_HuyHuy/CumbersomeMidnightblueElement

Game server : 103.237.147.88:25568
Code server : 103.237.147.88:4717

Link drive chuẩn bị bài cuối khoá

4 Replies to “Python level 5 Chiều chủ nhật”

  1. thay oi sever sap

  2. thay oi

    1. chay dc roi con oi

Trả lời