Python level 5 Chiều chủ nhật

huyhuy17

Buổi 1

Link code mẫu và các thư viện:
https://repl.it/@Quang_HuyHuy/lvl-5-chu-nhat-1

Game server : 103.237.147.88:25568
Code server : 103.237.147.88:4717

Trả lời