Python minecraft. Dự án MyMinecraft.py

huyhuy17

Link project

 

– Mục tiêu học sinh xây dựng được một thư viên minecraft của riêng mình

– Thư viện giúp:

 •   Dễ dàng thao tác với các nhân vật
 •   Tạo các công trình dựng sẵn dễ dàng
 •   Cung cấp các công cụ tính toán: lấy các vị trí trong mặt phẳng, khối, tính khoảng cách
 •   Xử lý các tin nhắn của người chơi
 •   Xử lý các thao tác với các hoạt động đập phá block của người chơi

Nội dung thư viện

 •   Dễ dàng thao tác với các nhân vật:
  • Các nhân vật (người chơi): khi trong màn chơi bao gồm nhiều người, nếu muốn lấy vị trí của 1 nhân vật và di chuyển nhân vật đó bằng cách nào
  • Làm sao phân biệt giữa các người chơi
 •   Tạo công trình dưng sẵn:
  • Công trình cơ bản: các khối, tường, đặc, cột đèn ,cầu, bờ rào, đường
  • Công trinh phức tạp: nhà , biệt thự, bể bơi
  • Các đồ vật phụ trợ,  như lò rèn, cánh cửa giường
  • Các vật trong tự nhiên: cây, hồ, sông, núi, núi lửa, đảo , biển, hang động , thác nước
 •    Hàm giúp lấy các vị trí trong mặt phẳng, không gian:
  • Hàm lấy toạ độ chính giữa trong mặt phẳng
  • Hàm lấy toạ độ 4 góc của một khối
  • Hàm lấy toạ độ chính giữa của các cạnh trong mặt phẳng vuông