Thử thách 1 sản phẩm / 1 tuần

huyhuy17

Ngày bắt đầu 18-05-2019

Ghi chú:  Việc triển khai 1 tuần/1 sản phẩm với mục tiêu nâng cao tay nghề cũng như sự sáng tạo,

Yêu cầu cơ bản : Code sản phẩm, File thuyết trình, File readme hoặc đoạn giới thiệu ngắn

Yêu cầu kỹ thuật: sử dụng 1 trong các stack sau [javascript + html + css] hoặc [Python] hoặc ….(sẽ bổ sung thêm sau)

Tuần 1  [18-05-2019  – 25-05-2019]

Vấn đề : Điểm danh là việc hàng ngày cần làm danh cho các trung tâm, nơi dạy học, để có thể quản lý học viên hiểu quả.

Ứng dụng diểm danh:  Giúp giáo viên có thể đánh giá và đánh dấu học sinh đã đi học, lưu và xem lại danh sách theo ngày

Yêu cầu kỹ thuật:

 • Tính năng xem danh sách học sinh
 • Đánh dấu học sinh đi học
 • Đánh dấu học sinh nghỉ và lý do
 • Xem chi tiết lịch học của 1 học sinh
 • Xem điểm danh của cả lớp

Yêu cầu sử dụng :

 • Dễ dùng

Công nghệ lựa chọn

 • Python text base : Sử dụng giao diện để trình bày

Roadmap :

 1. Nâng cấp giao diện gui
 2. Nâng cấp giao diện web
 3. Lưu dữ liệu ra file
 4. Lưu dữ liệu ra database

Nội dung thuyết trình

 • Trình bày vấn đề
 • Trình bày giải pháp
 • Trình bày sản phẩm và giải pháp được ứng dụng
 • Tổng kết
 • Roadmap nếu có

Code và slide

Code : https://repl.it/@Quang_HuyHuy/CadetblueAngelicVerification

 

Tuần 2  [25-05-2019  – 31-05-2019]

Sản phẩm : Bộ sưu tập câu đố

Vấn đề : Câu đố kích thích trí não, giải trí tốt, nên phần mềm đố vui sẽ có nhiều điều thú vị

Yêu cầu kỹ thuật:

 • Xem câu đố
 • Trả lời câu đố
 • Xem đáp án
 • * Tính điểm
 • * Lựa chọn độ khó
 • * Bảng xếp hạng
 • Nhiều nội dung câu đố khác nhau

Yêu cầu sử dụng :

 • Dễ dùng

Công nghệ lựa chọn

 • Python text base : Sử dụng giao diện để trình bày

Roadmap :

 1. Nâng cấp giao diện gui
 2. Nâng cấp giao diện web
 3. Lưu dữ liệu ra file
 4. Lưu dữ liệu ra database

Nội dung thuyết trình

 • Trình bày vấn đề
 • Trình bày giải pháp
 • Trình bày sản phẩm và giải pháp được ứng dụng
 • Tổng kết
 • Roadmap nếu có

Tài nguyên:

Ký tự đặc biệt https://emojipedia.org/

Bài mẫu cơ bản https://repl.it/@Quang_HuyHuy/KnowledgeableMemorableUsername

Code và slide

Trả lời